Kendriya Vidyalaya Sangathan
केंद्रीय विद्यालय संगठन
49th National Sports Meet 2018-19 - Hosted by KVS Bengaluru Region
49वां राष्ट्रीय खेल समारोह 2018-19- बेंगलुरू संभाग

Selected Student's List of FOOTBALL
SGFI finalised Student's List of FOOTBALL
  Date28 Jun 2022 17:40:00
S#   Event Name Student NameFather's NameDOBClassAdmission NoKVRegionPassport No. Phone No. Kit Details
1 Football U-19 - 19 - Boys R J SUJIL KUMAR R J KUMAR 14 Sep 2000 12 18095 NO 1 JALAHALLI BANGALORE   9342654580  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 42 Inch, T Shirt & Shorts- 42 Inch, Shoes- 9 Number, Football Shoes- 8 Number,
2 Football U-19 - 19 - Boys MANJOT SINGH BUDH SINGH 02 Apr 2000 12 14171 K.V.NO.1 HALWARA CHANDIGARH   8317088055  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
3 Football U-19 - 19 - Boys GURWINDER SINGH GURMAIL SINGH 30 Jan 2000 12 6078 K.V.NO.2 HALWARA CHANDIGARH   8317088055  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 42 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 9 Number, Football Shoes- 9 Number,
4 Football U-19 - 19 - Boys RAHULVISHWAKARMA DEV PRASAD VISHWAKARMA 28 Mar 2001 12 27561 KV 47 CHANDIGARH CHANDIGARH   8317088055  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
5 Football U-19 - 19 - Boys INDERPREET SINGH KARAMJEET SINGH 20 Nov 2001 11 14636 KV NO 1 ADAMPUR CHANDIGARH   8317088055  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
6 Football U-19 - 19 - Boys ROHIT NEGI SURENDRA SINGH NEGI 14 Aug 2001 11 12302 KV BIRPUR DEHRADUN  DEHRADUN   9997422075  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 42 Inch, T Shirt & Shorts- 42 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
7 Football U-19 - 19 - Boys PANKAJ SINGH KHEM SINGH  02 Jun 2001 12 12135 KV BIRPUR, DEHRADUN  DEHRADUN   8057754332  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
8 Football U-19 - 19 - Boys ASHWANI RATHORE AJAY SINGH RATHORE 17 Sep 2000 11 1331 KV FRI, DEHRADUN  DEHRADUN   7500643424  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 44 Inch, T Shirt & Shorts- 44 Inch, Shoes- 9 Number, Football Shoes- 9 Number,
9 Football U-19 - 19 - Boys AYUSH SHARMA ISHWAR PRASAD SHARMA 09 Aug 2001 12 319 KV FRI, DEHRADUN  DEHRADUN   9449479276  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
10 Football U-19 - 19 - Boys BILASH THAPA BHARAT THAPA 14 May 2001 12 3185 KV I.I.P DEHRADUN   8755512764  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
11 Football U-19 - 19 - Boys PRASHANT RAWAT CHAIT SINGH RAWAT 15 May 2001 12 5676 KV IMA DEHRADUN  DEHRADUN   9630434869  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
12 Football U-19 - 19 - Boys ABHISHEK BHANDARI BHAGWAN SINGH  15 Oct 2000 12 5653 KV IMA, DEHRADUN  DEHRADUN   9449680840  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
13 Football U-19 - 19 - Boys MANISH BISHT LAKHPAT SINGH BISHT 17 Oct 2001 12 7699 KV IMA, DEHRADUN  DEHRADUN   9149097659  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
14 Football U-19 - 19 - Boys SOURABH SHARMA D.C. SHARMA 13 Oct 2001 12 5112 KV KASHIPUR DEHRADUN   8864983391  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
15 Football U-19 - 19 - Boys SAURAV SINGH  LAXMAN SINGH  15 Aug 2002 12 8822 KV PITHORAGARH DEHRADUN   9760151335  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 7 Number, Football Shoes- 7 Number,
16 Football U-19 - 19 - Boys VAIDIK ARYAN DHANAI DHAN SINGH DHANAI 05 Aug 2002 10 6016 KV RAIWALA DEHRADUN   9897707163  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
17 Football U-19 - 19 - Boys SHIVAM JHA A K JHA 12 Nov 2002 11 14466 KV, NO 1, SAGAR CANTT (MP) JABALPUR NO  9098571982  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 42 Inch, T Shirt & Shorts- 42 Inch, Shoes- 10 Number, Football Shoes- 10 Number,
18 Football U-19 - 19 - Boys HARSH TIWARI ARVIND TIWARI 06 May 2002 12 409 KV, NO 3, SAGAR (MP) JABALPUR NO  9827325134  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 42 Inch, T Shirt & Shorts- 42 Inch, Shoes- 9 Number, Football Shoes- 9 Number,
1 Football U-14 - 14 - Boys MAYANK RAWAT  JAGDISH RAWAT 15 May 2005 7776 UPPER CAMP D.DUN DEHRADUN NA  9756788495  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
2 Football U-14 - 14 - Boys DESHANT NEGI  MOHAN SINGH 05 Aug 2005 8685 UPPER CAMP D.DUN DEHRADUN NA  8936913245  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 7 Number, Football Shoes- 7 Number,
3 Football U-14 - 14 - Boys VISHAL BALLAL BALASAHEB BALLAL 02 Jul 2005 11548 KV RHE PUNE MUMBAI   7507655316  Blazer- 32 Inch, Track Suit- 32 Inch, T Shirt & Shorts- 32 Inch, Shoes- 4 Number, Football Shoes- 4 Number,
4 Football U-14 - 14 - Boys TH. LENMINHAO SINGH TH. SEHKHOGIN KHONGSAI 27 Nov 2005 3223 KV NO 3 IMPHAL, LEIMAKHONG TINSUKIA   8416038107  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
5 Football U-14 - 14 - Boys T. JANGKHOHAO HAOKIP T. MANGKHOSAT HAOKIP 05 Sep 2006 3270 KV NO 3 IMPHAL, LEIMAKHONG TINSUKIA   8414021331  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
6 Football U-14 - 14 - Boys PH. AKASH SINGH PH. SUBON SINGH 01 Mar 2005 2998 KV NO 3 IMPHAL, LEIMAKHONG TINSUKIA   8837301601  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 7 Number, Football Shoes- 7 Number,
7 Football U-14 - 14 - Boys KH. SADANANDA SINGH KH. MUNAL SINGH 01 Apr 2005 3012 KV NO 3 IMPHAL, LEIMAKHONG TINSUKIA   8974897743  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 7 Number, Football Shoes- 7 Number,
8 Football U-14 - 14 - Boys S. MAIRABA SINGH S. SOKEN 31 Mar 2005 3022 KV NO 3 IMPHAL, LEIMAKHONG TINSUKIA   8974897743  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
9 Football U-14 - 14 - Boys K. JAMSON SINGH K. RAMESH SINGH 13 Mar 2005 3035 KV NO 3 IMPHAL, LEIMAKHONG TINSUKIA   8787834914  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
10 Football U-14 - 14 - Boys NGANGBAM JALAJIT SINGH NGAMGBAMSHYAM SINGH 11 Apr 2005 3063 KV NO 3 IMPHAL, LEIMAKHONG TINSUKIA   8132901823  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
11 Football U-14 - 14 - Boys SANGAIPOU DANGMEI (L) WAIHAIPOU 07 Mar 2006 4045 KV NO 3 IMPHAL, LEIMAKHONG TINSUKIA   8974897743  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
12 Football U-14 - 14 - Boys KH. QUINTAN SINGH (L) KH. BIJEN SINGH 04 Feb 2005 4046 KV NO 3 IMPHAL, LEIMAKHONG TINSUKIA   8974897743  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
13 Football U-14 - 14 - Boys MANGOUSON HAOKIP (L) JANGKHOMANG HAOKIP 20 May 2005 4051 KV NO 3 IMPHAL, LEIMAKHONG TINSUKIA   8974897743  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 7 Number, Football Shoes- 7 Number,
14 Football U-14 - 14 - Boys TONKHOJANG TOUTHANG (L) KONGKHOMANG 07 May 2005 4037 KV NO 3 IMPHAL, LEIMAKHONG TINSUKIA   8974897743  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 0 Number,
15 Football U-14 - 14 - Boys G SHREEDHAR MURTHY G SUNDAR MURTHY 24 Nov 2006 24569 KV NO.1 AFS GORAKHPUR VARANASI   902170490967  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 0 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
16 Football U-14 - 14 - Boys SAGAR KUMAR GAUTAM KUMAR 31 May 2005 21620 KV NO.1 AFS GORAKHPUR VARANASI   840024284  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
17 Football U-14 - 14 - Boys RITIK RAI RAJEEV RAI 11 Feb 2006 21658 KV NO.1 AFS GORAKHPUR VARANASI   9236912391  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
18 Football U-14 - 14 - Boys ANSH SINGH AKSHAYABAR SINGH 21 May 2005 23147 KV NO.1 AFS GORAKHPUR VARANASI   9935476833  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
1 Football U-14 - 14 - Girls ANUSHRI PATHAK R K PATHAK 04 Mar 2007 22902 NO 1 JALAHALLI BANGALORE   8123902636  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 7 Number, Football Shoes- 6 Number,
2 Football U-14 - 14 - Girls PRIYA YADAV MAHESH KUMAR 19 Mar 2006 21600 NO 1 JALAHALLI BANGALORE   8317486322  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
3 Football U-14 - 14 - Girls PURBASHA PARUI MANENDRA PARUI 03 Aug 2005 22206 NO 1 JALAHALLI BANGALORE   9035712496  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 5 Number,
4 Football U-14 - 14 - Girls MUSKAN KHAN BASHARAT KHAN 25 Nov 2005 23199 NO 1 JALAHALLI BANGALORE   8318595467  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
5 Football U-14 - 14 - Girls ARUSHI LAKHERA  DEVENDRA LAKHERA 01 Nov 2006 2676 KV UJJAIN BHOPAL nil  8269883270  Blazer- 34 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
6 Football U-14 - 14 - Girls VAIBHAVI SHAH  YOGESH SHAH 21 Jul 2006 2677 KV UJJAIN BHOPAL nil  9630677296  Blazer- 30 Inch, Track Suit- 30 Inch, T Shirt & Shorts- 30 Inch, Shoes- 4 Number, Football Shoes- 4 Number,
7 Football U-14 - 14 - Girls AYUSHI RATHORE KAMLESH RATHORE 02 Jun 2006 2691 KV UJJAIN BHOPAL nil  9926345681  Blazer- 34 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
8 Football U-14 - 14 - Girls KAVITA SONDHIYA DEVI SINGH SONDHIYA 22 Jan 2006 2695 KV UJJAIN BHOPAL nil  9926834715  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
9 Football U-14 - 14 - Girls VIBHUTI KUNWAR SISODIYA MAHENDRA SINGH 03 Jan 2006 2427 KV UJJAIN BHOPAL nil  9752495843  Blazer- 32 Inch, Track Suit- 32 Inch, T Shirt & Shorts- 32 Inch, Shoes- 4 Number, Football Shoes- 4 Number,
10 Football U-14 - 14 - Girls AKRITI MILKE  SHAILENDRA MILKE 19 Mar 2006 2440 KV UJJAIN BHOPAL nil  8109625339  Blazer- 34 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
11 Football U-14 - 14 - Girls DIKSHA SINGH PARIHAR NARENDRA SINGH PARIHAR 23 Apr 2005 2458 KV UJJAIN BHOPAL nil  9072761556  Blazer- 34 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 4 Number, Football Shoes- 4 Number,
12 Football U-14 - 14 - Girls ANSHULIKA YADAV SURAJ SINGH YADAV 20 Oct 2005 2493 KV UJJAIN BHOPAL nil  9009150982  Blazer- 34 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 4 Number, Football Shoes- 4 Number,
13 Football U-14 - 14 - Girls ISHITA CHHETRI  BHOJ BHADUR CHHETRI 26 Mar 2005 2524 KV UJJAIN BHOPAL nil  9826639522  Blazer- 34 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 4 Number, Football Shoes- 4 Number,
14 Football U-14 - 14 - Girls KUNIKA DAWAR M S DAWAR 16 Dec 2005 2733 KV UJJAIN BHOPAL nil  9926813701  Blazer- 34 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
15 Football U-14 - 14 - Girls VEDIKA BHALLA DHRUVA BHALLA 15 Dec 2005 4081 KV UJJAIN BHOPAL nil  9826655993  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
16 Football U-14 - 14 - Girls MUSKAN  KALI CHARAN  26 Aug 2005 019118 KV NO.2 JLA BAREILLY  LUCKNOW   9758464966  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
17 Football U-14 - 14 - Girls SUMAN BHATT BAL KRISHNA BHATT 19 Feb 2006 19136 KV NO.2 JLA BAREILLY  LUCKNOW   9411031412  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
18 Football U-14 - 14 - Girls NG. ELINA DEVI NG. CHANDRAMANI SINGH 24 Apr 2005 3010 KV NO 3 IMPHAL, LEIMAKHONG TINSUKIA   8974511174  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,


Standby Student's List of FOOTBALL
S#   Event Name Student NameFather's NameDOBClassAdmission NoKVRegionPassport No. Phone No. Kit Details
1 Football U-19 - 19 - Boys ASHISH S SASI K 01 Aug 2002 10 4131 PAYYANNUR ERNAKULAM   9447433041  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 7 Number,
2 Football U-19 - 19 - Boys ADITYA YADAV JAY PRAKASH YADAV 18 Dec 2000 12 19314 K V SIKH LINES MEERUT AGRA   9455002804  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 9 Number, Football Shoes- 9 Number,
3 Football U-19 - 19 - Boys KRISHANVEER SINGH DEVENDRA SINGH 20 Nov 2002 10 6123 KV 3 AGRA CANTT AGRA   8630549316  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 7 Number, Football Shoes- 8 Number,
4 Football U-19 - 19 - Boys ANIKET KANOJIYA  MR.MAHESH KANOJIYA 10 Jun 2002 12 9405  PACHMARHI  BHOPAL NA  9425433462,8989982881  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
5 Football U-19 - 19 - Boys ARJUN JIBRA REJI P K 17 May 2001 12 17782 NO.2 NAVAL BASE COCHIN ERNAKULAM   9446036901  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
6 Football U-19 - 19 - Boys ANURAG BEHERA S. C. BEHERA 21 Apr 2002 11 3971 NO.1 BHUBANESWAR BHUBANESHWAR   8260066628  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
7 Football U-19 - 19 - Boys K AJAY KUMAR SONI K V RAMANNA 24 Oct 2000 12 1563 BMY BHILAI RAIPUR   9009111208  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
1 Football U-14 - 14 - Boys ASHWAND BABU RAJ 09 Sep 2005 8505 KV KANNUR ERNAKULAM   9895262186  Blazer- 32 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 32 Inch, Shoes- 3 Number, Football Shoes- 3 Number,
2 Football U-14 - 14 - Boys PREM KUMAR BAURI DILIP BAURI 02 Jan 2006 3389 MAITHON DAM RANCHI   9955123586  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 7 Number, Football Shoes- 7 Number,
3 Football U-14 - 14 - Boys ALOK SINGH MADAN PRASAD 31 Oct 2005 21504 KV NO.1 AFS GORAKHPUR VARANASI   88083058  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
4 Football U-14 - 14 - Boys ARPIT  SANJAY GUSAIN 07 Jul 2005 8414 UPPER CAMP D.DUN DEHRADUN NA  9719931877  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
5 Football U-14 - 14 - Boys MUSKAN BISHT  DHEERAJ SINGH 04 Jan 2005 8856 UPPER CAMP D.DUN DEHRADUN NA  8958389530  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
6 Football U-14 - 14 - Boys ROSHAN KUMAR DOM RANJIT DOM 01 Apr 2006 4121 MAITHON DAM RANCHI   9973562834  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 7 Number, Football Shoes- 7 Number,
7 Football U-14 - 14 - Boys RAJAT KUMAR SINGH MUKESH KUMAR SINGH 07 Jan 2005 9778 KV RHE PUNE MUMBAI   7066839199  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
8 Football U-14 - 14 - Boys NITIN KUMAR SINGH MUKESH KUMAR SINGH 10 Jan 2006 9779 KV RHE PUNE MUMBAI   7066839199  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 7 Number, Football Shoes- 7 Number,
1 Football U-14 - 14 - Girls DISHA KHAKHA DEONATH KHAKHA 26 Feb 2005 20830 NO 1 JALAHALLI BANGALORE   9449047259  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 5 Number,
2 Football U-14 - 14 - Girls AKANSHA PRASAD GHANSHYAM PRASAD 12 Mar 2005 019138 KV NO.2 JLA BAREILLY  LUCKNOW   9411973169  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
3 Football U-14 - 14 - Girls R PREETHI RAVI KUMAR 08 Aug 2005 20717 NO 1 JALAHALLI BANGALORE   9686212387  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
4 Football U-14 - 14 - Girls NENNEIHOI KHONGSAI THANGHAU KHONGSAI 07 Mar 2005 3002 KV NO 3 IMPHAL, LEIMAKHONG TINSUKIA   9862460782  Blazer- 34 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 4 Number, Football Shoes- 4 Number,
5 Football U-14 - 14 - Girls SALOMI VAIPHEI THANGPU VAIPHEI 27 Dec 2005 3589 KV NO 3 IMPHAL, LEIMAKHONG TINSUKIA   9862491462  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
6 Football U-14 - 14 - Girls LAMNEINENG KHONGSAI PAOKHUVUNG KHONGSAI 05 Mar 2005 3039 KV NO 3 IMPHAL, LEIMAKHONG TINSUKIA   9862859464  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,