Kendriya Vidyalaya Sangathan
केंद्रीय विद्यालय संगठन
49th National Sports Meet 2018-19 - Hosted by KVS Bengaluru Region
49वां राष्ट्रीय खेल समारोह 2018-19- बेंगलुरू संभाग

Selected Student's List of CRICKET
SGFI finalised Student's List of CRICKET
  Date27 Jun 2022 14:22:28
S#   Event Name Student NameFather's NameDOBClassAdmission NoKVRegionPassport No. Phone No. Kit Details
1 CRICKET U-17 - 17 - Boys AMAN RAJ NIRAJ KUMAR NAVIN 02 Nov 2002 11 26165 NO.2 DELHI CANTT DELHI   9899506659  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, Shoes- 10 Number, Cricket Shoes- 10 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
2 CRICKET U-17 - 17 - Boys AMAN KUMAR A K SINGH 03 Mar 2003 11 28534 NO.2 DELHI CANTT DELHI   8447688249  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 8 Number, Cricket Shoes- 8 Number, Cricket Pant & T Shirt - 38 Inch,
3 CRICKET U-17 - 17 - Boys SACHIN KUMAR SUKKHU RAM 10 Aug 2002 7283 CRPF DURGAPUR KOLKATA   8670985267  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 8 Number, Cricket Shoes- 8 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
4 CRICKET U-17 - 17 - Boys ANKIT SHUKLA SHIV SHANKAR SHUKLA 07 Oct 2003 10 9563 ALIGANJ, LUCKNOW LUCKNOW   8808792200  Blazer- 0 Inch, Track Suit- 0 Inch, Shoes- 0 Number, Cricket Shoes- 0 Number, Cricket Pant & T Shirt - 0 Inch,
5 CRICKET U-17 - 17 - Boys VAIBHAV DWIVEDI  V K DWIVEDI 29 Oct 2002 10 2018 IIT KANPUR  LUCKNOW   9369253187  Blazer- 0 Inch, Track Suit- 0 Inch, Shoes- 0 Number, Cricket Shoes- 0 Number, Cricket Pant & T Shirt - 0 Inch,
6 CRICKET U-17 - 17 - Boys MAYANK YADAV RAJ NATH YADAV 01 Jan 2004 10 4538 AMHAT SULTANPUR VARANASI   9721415102  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
7 CRICKET U-17 - 17 - Boys DURGESH KUMAR RAM SHANKAR YADAV 30 Jul 2002 4483 AMHAT SULTANPUR VARANASI   9551965024  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
8 CRICKET U-17 - 17 - Boys SANDEEP RANDHA BABU LAL 20 Jun 2002 11 5962 DLW VARANASI VARANASI   8887010460  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 36 Inch,
9 CRICKET U-17 - 17 - Boys SAHIL SINGH DIWAKAR SINGH 16 Aug 2002 11 6429 DLW VARANASI VARANASI   8887708668  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
10 CRICKET U-17 - 17 - Boys ANKIT RAJ RAMESHWAR PRASAD 28 Dec 2002 11 6871 DLW VARANASI VARANASI   8789945030  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 38 Inch,
11 CRICKET U-17 - 17 - Boys ANURAG KUMAR SINGH SURESH SINGH 01 Nov 2003 6069 DLW VARANASI VARANASI   8115735334  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 8 Number, Cricket Shoes- 8 Number, Cricket Pant & T Shirt - 38 Inch,
12 CRICKET U-17 - 17 - Boys KSHITIJ PAL RAKESH KUMAR PAL 20 Feb 2002 11 476 IIIT JHALWA ALLAHABAD VARANASI   9026676532  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 8 Number, Cricket Shoes- 8 Number, Cricket Pant & T Shirt - 38 Inch,
13 CRICKET U-17 - 17 - Boys ADARSH GUPTA RAGHWENDRA KUMAR 29 Mar 2004 11 7467 MUGHALSARAI VARANASI   9795372075  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 38 Inch,
14 CRICKET U-17 - 17 - Boys KRISHNA SAHU RATAN LAL SAHU 30 Sep 2006 19424 NEW CANTT 1ST SHIFT ALLAHABD VARANASI   9336329168  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Cricket Shoes- 6 Number, Cricket Pant & T Shirt - 38 Inch,
15 CRICKET U-17 - 17 - Boys ADARSH PANDEY PRADEEP KUMAR PANDEY 06 Aug 2002 11 1670 NEW CANTT 2ND SHIFT ALLAHABAD VARANASI   7007919789  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
16 CRICKET U-17 - 17 - Boys MONU MAURYA RAM DAWAN MAURYA 01 Jan 2003 11 19958 NO 1 AFS GORAKHPUR VARANASI   7235841121  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Cricket Shoes- 8 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
1 CRICKET U-19 - 19 - Boys AVINASH SINGH  RAJBIR SINGH 14 Jan 2003 10 11420  NO2 GWALIOR  BHOPAL NA  9479805875  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Cricket Shoes- 8 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
2 CRICKET U-19 - 19 - Boys ASHUTOSH KUMAR CHOUDHARY  P . K CHOUDHARY 05 Jan 2002 12 13662   NO2 GWALIOR BHOPAL NA  8827346767  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 42 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
3 CRICKET U-19 - 19 - Boys CHETAN DATEY  SURESH DATEY 10 Aug 2001 12 194 BETUL BHOPAL NA  8889323408  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
4 CRICKET U-19 - 19 - Boys NEERAJ LAHARI  SABAL SINGH 30 Dec 2002 10 2355  BHIND BHOPAL NA  8962150814  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 42 Inch, Shoes- 10 Number, Cricket Shoes- 10 Number, Cricket Pant & T Shirt - 42 Inch,
5 CRICKET U-19 - 19 - Boys NEELESH TRIPATHI  ASHOK TRIPATHI  10 Oct 2002 10 573/27 NO.1 BHOPAL BHOPAL NA  9420149510  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 38 Inch,
6 CRICKET U-19 - 19 - Boys RAJNISH SHARMA  NAVNEET SHARMA 02 Sep 2001 12 0029/31 NO.1 BHOPAL BHOPAL NA  9303342585  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
7 CRICKET U-19 - 19 - Boys VANSH DHANDOTIYA  VEERENDRA SINGH DHANDOTIYA 06 Feb 2002 12 20587 NO.1 GWALIOR BHOPAL NA  8319532863  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, Shoes- 10 Number, Cricket Shoes- 10 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
8 CRICKET U-19 - 19 - Boys SOURABH HARDIYA  MAHENDRA HARDIYA 31 Dec 2001 12 12459 NO.1 INDORE BHOPAL NA  9826065834  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
9 CRICKET U-19 - 19 - Boys PRASHANT DEY  PRANAV KUMAR DEY 24 Oct 2002 10 4263 NO.2 BHOPAL BHOPAL NA  9424476792  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
10 CRICKET U-19 - 19 - Boys DISHANT UBNARE  MANIKRAO UBNARE 04 Nov 2002 11 4853 SARNI BHOPAL NA  9407262273  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 42 Inch, Shoes- 10 Number, Cricket Shoes- 10 Number, Cricket Pant & T Shirt - 42 Inch,
11 CRICKET U-19 - 19 - Boys PRATYUSH UPADHYAY  PANKA UPADHYAY 22 Oct 2000 12 5882 SARNI BHOPAL NA  9926739575  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 42 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 42 Inch,
12 CRICKET U-19 - 19 - Boys NISHANT DHAIYA KAMLESH KUMAR 15 Mar 2001 12 2758 SEC 8 ROHINI DELHI   9212044243  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, Shoes- 10 Number, Cricket Shoes- 10 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
13 CRICKET U-19 - 19 - Boys ABHISHEK RAM ASHOK RAM 15 Mar 2001 12 8395 CRPF DURGAPUR KOLKATA   9832246416  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
14 CRICKET U-19 - 19 - Boys ABHINAV SHARAN RAJIV SHARAN 11 Jan 2002 11 P/10076 FORT WILLIAM KOLKATA   9432421012  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 9 Number, Cricket Shoes- 9 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
15 CRICKET U-19 - 19 - Boys ARSH YADAV MURLIDHAR YADAV 07 Aug 2002 12 P/9668 FORT WILLIAM KOLKATA   0332248-5117  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 8 Number, Cricket Shoes- 8 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
16 CRICKET U-19 - 19 - Boys SURJEET SINGH KULVEER SINGH 03 Jan 2003 10 18002 JRC BAREILY LUCKNOW   9756568180  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 7 Number, Cricket Shoes- 7 Number, Cricket Pant & T Shirt - 38 Inch,


Standby Student's List of CRICKET
S#   Event Name Student NameFather's NameDOBClassAdmission NoKVRegionPassport No. Phone No. Kit Details
1 CRICKET U-17 - 17 - Boys VARUN BISHT BISHAN SINGH BISHT 05 Jan 2004 10 13189 K V NO. 1, VAUSENA NAGAR NAGPUR MUMBAI NA  9860523324  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, Shoes- 7 Number, Cricket Shoes- 7 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
2 CRICKET U-17 - 17 - Boys UJJWAL SONKAR SURYA PAL 21 Apr 2002 11 18797 IIT KANPUR LUCKNOW   8528036950  Blazer- 0 Inch, Track Suit- 0 Inch, Shoes- 0 Number, Cricket Shoes- 0 Number, Cricket Pant & T Shirt - 0 Inch,
3 CRICKET U-17 - 17 - Boys RAHUL SOUNTH HIRAK NATH SOUNTH 27 Feb 2003 8794 IIT KHARAGPUR KOLKATA   7908242221  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 8 Number, Cricket Shoes- 8 Number, Cricket Pant & T Shirt - 38 Inch,
4 CRICKET U-17 - 17 - Boys SHIVAM  GEETA PRASAD 22 Oct 2002 11 1183 SEC 25 ROHINI DELHI   9654277898  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 8 Number, Cricket Shoes- 8 Number, Cricket Pant & T Shirt - 38 Inch,
1 CRICKET U-19 - 19 - Boys TUSHAR MALIK SUNIL MALIK 09 Dec 2000 11 18089 KV HINDON NO-1 AGRA   9013904341  Blazer- 0 Inch, Track Suit- 0 Inch, Shoes- 0 Number, Cricket Shoes- 0 Number, Cricket Pant & T Shirt - 0 Inch,
2 CRICKET U-19 - 19 - Boys PRIYA RANJAN SANJEET KUMAR JHA 22 Jun 2001 12 1254 SEC 25 ROHINI DELHI   959020037  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Cricket Shoes- 8 Number, Cricket Pant & T Shirt - 40 Inch,
3 CRICKET U-19 - 19 - Boys UTKARSH MISHRA ASHUTOSH MISHRA 02 Sep 2001 11 22396 NEW CANTT 1ST SHIFT ALLAHABAD VARANASI   7309250330  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, Shoes- 8 Number, Cricket Shoes- 8 Number, Cricket Pant & T Shirt - 38 Inch,
4 CRICKET U-19 - 19 - Boys VISHAL YADAV INDRA PAL SINGH 26 Jun 2003 11 8754 NO.2 ARMAPUR KANPUR LUCKNOW   9919401059  Blazer- 44 Inch, Track Suit- 44 Inch, Shoes- 10 Number, Cricket Shoes- 10 Number, Cricket Pant & T Shirt - 44 Inch,