Kendriya Vidyalaya Sangathan
केंद्रीय विद्यालय संगठन
49th National Sports Meet 2018-19 - Hosted by KVS Bengaluru Region
49वां राष्ट्रीय खेल समारोह 2018-19- बेंगलुरू संभाग

Student's List of FOOTBALL - Football U-19 - Under 19 - Boys Event
SGFI finalised Student's List of FOOTBALL - Football U-19 - Under 19 - Boys Event
  Date30 Jun 2022 07:29:56
S#   Student NameFather's NameDOBClassAdmission NoKVRegionPassport No. Phone No. Kit Details
1 R J SUJIL KUMAR
180297
R J KUMAR 14 Sep 2000 12 18095 NO 1 JALAHALLI BANGALORE   9342654580  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 42 Inch, T Shirt & Shorts- 42 Inch, Shoes- 9 Number, Football Shoes- 8 Number,
2 HARSH TIWARI
184534
ARVIND TIWARI 06 May 2002 12 409 KV, NO 3, SAGAR (MP) JABALPUR NO  9827325134  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 42 Inch, T Shirt & Shorts- 42 Inch, Shoes- 9 Number, Football Shoes- 9 Number,
3 SHIVAM JHA
184542
A K JHA 12 Nov 2002 11 14466 KV, NO 1, SAGAR CANTT (MP) JABALPUR NO  9098571982  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 42 Inch, T Shirt & Shorts- 42 Inch, Shoes- 10 Number, Football Shoes- 10 Number,
4 ROHIT NEGI
189173
SURENDRA SINGH NEGI 14 Aug 2001 11 12302 KV BIRPUR DEHRADUN  DEHRADUN   9997422075  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 42 Inch, T Shirt & Shorts- 42 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
5 PANKAJ SINGH
189179
KHEM SINGH  02 Jun 2001 12 12135 KV BIRPUR, DEHRADUN  DEHRADUN   8057754332  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
6 ASHWANI RATHORE
189193
AJAY SINGH RATHORE 17 Sep 2000 11 1331 KV FRI, DEHRADUN  DEHRADUN   7500643424  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 44 Inch, T Shirt & Shorts- 44 Inch, Shoes- 9 Number, Football Shoes- 9 Number,
7 AYUSH SHARMA
189198
ISHWAR PRASAD SHARMA 09 Aug 2001 12 319 KV FRI, DEHRADUN  DEHRADUN   9449479276  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
8 PRASHANT RAWAT
189205
CHAIT SINGH RAWAT 15 May 2001 12 5676 KV IMA DEHRADUN  DEHRADUN   9630434869  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
9 MANISH BISHT
189210
LAKHPAT SINGH BISHT 17 Oct 2001 12 7699 KV IMA, DEHRADUN  DEHRADUN   9149097659  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
10 ABHISHEK BHANDARI
189215
BHAGWAN SINGH  15 Oct 2000 12 5653 KV IMA, DEHRADUN  DEHRADUN   9449680840  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
11 VAIDIK ARYAN DHANAI
189221
DHAN SINGH DHANAI 05 Aug 2002 10 6016 KV RAIWALA DEHRADUN   9897707163  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
12 BILASH THAPA
189263
BHARAT THAPA 14 May 2001 12 3185 KV I.I.P DEHRADUN   8755512764  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
13 SOURABH SHARMA
189273
D.C. SHARMA 13 Oct 2001 12 5112 KV KASHIPUR DEHRADUN   8864983391  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
14 SAURAV SINGH
189290
LAXMAN SINGH  15 Aug 2002 12 8822 KV PITHORAGARH DEHRADUN   9760151335  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 7 Number, Football Shoes- 7 Number,
15 INDERPREET SINGH
193225
KARAMJEET SINGH 20 Nov 2001 11 14636 KV NO 1 ADAMPUR CHANDIGARH   8317088055  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
16 GURWINDER SINGH
193232
GURMAIL SINGH 30 Jan 2000 12 6078 K.V.NO.2 HALWARA CHANDIGARH   8317088055  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 42 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 9 Number, Football Shoes- 9 Number,
17 RAHULVISHWAKARMA
193234
DEV PRASAD VISHWAKARMA 28 Mar 2001 12 27561 KV 47 CHANDIGARH CHANDIGARH   8317088055  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,
18 MANJOT SINGH
193239
BUDH SINGH 02 Apr 2000 12 14171 K.V.NO.1 HALWARA CHANDIGARH   8317088055  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 8 Number,


Standby Student's List of FOOTBALL - Football U-19 - Under 19 - Boys Event
S#   Student NameFather's NameDOBClassAdmission NoKVRegionPassport No. Phone No. Kit Details
1 ASHISH S SASI K 01 Aug 2002 10 4131 PAYYANNUR ERNAKULAM   9447433041  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Football Shoes- 7 Number,
2 ADITYA YADAV JAY PRAKASH YADAV 18 Dec 2000 12 19314 K V SIKH LINES MEERUT AGRA   9455002804  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 9 Number, Football Shoes- 9 Number,
3 KRISHANVEER SINGH DEVENDRA SINGH 20 Nov 2002 10 6123 KV 3 AGRA CANTT AGRA   8630549316  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 7 Number, Football Shoes- 8 Number,
4 ANIKET KANOJIYA  MR.MAHESH KANOJIYA 10 Jun 2002 12 9405  PACHMARHI  BHOPAL NA  9425433462,8989982881  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
5 ARJUN JIBRA REJI P K 17 May 2001 12 17782 NO.2 NAVAL BASE COCHIN ERNAKULAM   9446036901  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 5 Number, Football Shoes- 5 Number,
6 ANURAG BEHERA S. C. BEHERA 21 Apr 2002 11 3971 NO.1 BHUBANESWAR BHUBANESHWAR   8260066628  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,
7 K AJAY KUMAR SONI K V RAMANNA 24 Oct 2000 12 1563 BMY BHILAI RAIPUR   9009111208  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 6 Number, Football Shoes- 6 Number,