Kendriya Vidyalaya Sangathan
केंद्रीय विद्यालय संगठन
49th National Sports Meet 2018-19 - Hosted by KVS Bengaluru Region
49वां राष्ट्रीय खेल समारोह 2018-19- बेंगलुरू संभाग

Selected Student's List of HOCKEY
SGFI finalised Student's List of HOCKEY
  Date27 Jun 2022 13:28:06
S#   Event Name Student NameFather's NameDOBClassAdmission NoKVRegionPassport No. Phone No. Kit Details
1 Hockey U-14 - 14 - Girls V.MONISHA  ADHLAKSHAI  Not Set / NA 4281 KV NO.2 KALPAKKAM  CHENNAI nil  919789254346  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
2 Hockey U-14 - 14 - Girls M JENNI JOSEPH M JOSEPH 25 Jul 2005 11209 KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 UPPAL HYDERABAD   8106723512  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
3 Hockey U-14 - 14 - Girls E. ABHINAYA DHEEKSHANA E. SHANKAR 12 Jun 2005 13243 KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 UPPAL HYDERABAD   9441454504  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
4 Hockey U-14 - 14 - Girls MUSKAN SAINI RADHA MOHAN TANWAR 10 Apr 2006 19391 NO.1 JAIPUR JAIPUR   9829818118  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
5 Hockey U-14 - 14 - Girls LAKSHITA MAWAR RAJESH MAWAR 29 Jul 2005 19523 NO.1 JAIPUR JAIPUR   9829823287  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
6 Hockey U-14 - 14 - Girls MANSHI SHARMA AJAY SHARMA 23 Aug 2006 20522 NO.1 JAIPUR JAIPUR   8058974763  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 32 Inch, T Shirt & Shorts- 32 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
7 Hockey U-14 - 14 - Girls CHANCHAL MORYA CHETAN PRAKASH MORYA 08 Jan 2006 18908 NO.1 JAIPUR JAIPUR   9887907689  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
8 Hockey U-14 - 14 - Girls SWETA KUMARI SHIV SHANKAR SHARMA 11 Jun 2005 400/2012 BAILEY RAOD PATNA PATNA   06122295595  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
9 Hockey U-14 - 14 - Girls NIKITA BHARTI BIRENDRA KUMAR 05 Jun 2006 4181/2015 BAILEY RAOD PATNA PATNA   9471991126  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
10 Hockey U-14 - 14 - Girls ROHINEE KUMARI SANJIV KUMAR 25 Sep 2005 4432/2015 BAILEY RAOD PATNA PATNA   8541979031  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
11 Hockey U-14 - 14 - Girls ARTI KUMARI ARBIND KUMAR 31 Dec 2006 0404/2012 BAILEY ROAD PATNA PATNA   9931093215  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
12 Hockey U-14 - 14 - Girls SWETA PRIYA RATNESH KUMAR 22 Jan 2006 3331/2012 BAILEY ROAD PATNA PATNA   9430601538  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
13 Hockey U-14 - 14 - Girls NAINCY KUMARI SUBODH KUMAR 10 Aug 2006 3346/2012 BAILEY ROAD PATNA PATNA   7870364971  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
14 Hockey U-14 - 14 - Girls MUSKAN GYAN DEO 20 Jan 2006 3383/2012 BAILEY ROAD PATNA PATNA   9472648903  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 5 Number, Hockey Shoes- 5 Number,
15 Hockey U-14 - 14 - Girls FARIYA KHURSHID MD. KHURSHID KHAN 01 May 2005 397/2012 BAILEY ROAD PATNA PATNA   9931064452  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
16 Hockey U-14 - 14 - Girls SAPNA KUMARI DILIP KUMAR SINGH 31 Dec 2005 459/2012 BAILEY ROAD PATNA PATNA   8434021075  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 4 Number, Hockey Shoes- 4 Number,
17 Hockey U-14 - 14 - Girls RASHMI RANI PARMANAND RAJAK 28 Nov 2005 0063/2011 BAILEY ROAD PATNA PATNA   9386018123  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 5 Number, Hockey Shoes- 5 Number,
18 Hockey U-14 - 14 - Girls ANJALI KUMARI BARMESHWAR ROY 04 Mar 2006 80/2011 BAILEY ROAD PATNA PATNA   9934208531  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 5 Number, Hockey Shoes- 5 Number,
1 Hockey U-19 - 19 - Girls KANWAR RITIKA DAVINDER SINGH 01 Oct 2001 11 5221 NANGAL BHUR CHANDIGARH   7807053942  Blazer- 34 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 5 Number, Hockey Shoes- 5 Number,
2 Hockey U-19 - 19 - Girls DEEPIKA SWARAN CHAND 15 Jun 2001 11 6913 NANGAL BHUR CHANDIGARH   7508906637  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
3 Hockey U-19 - 19 - Girls PRIYANKA DAVINDER SINGH 23 Nov 2000 12 460 NO.2 RCF HUSSAINPUR CHANDIGARH   9463760132  Blazer- 34 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 5 Number, Hockey Shoes- 5 Number,
4 Hockey U-19 - 19 - Girls REEMA KUMARI KESHU KHADKA 30 Aug 2004 941 NO.2 RCF HUSSAINPUR CHANDIGARH   9855308037  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 5 Number, Hockey Shoes- 5 Number,
5 Hockey U-19 - 19 - Girls KHUSI PANWAR HARENDRA SINGH 09 Feb 2005 2007 KV AGCR COLONY DELHI   7838701058  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
6 Hockey U-19 - 19 - Girls SANJANA BISHT DEVENDRA SINGH BISHT 30 Dec 2003 4089 KV AGCR COLONY DELHI   9958362995  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
7 Hockey U-19 - 19 - Girls SAKSHI SHARMA JAI PRAKASH SHARMA  03 Jun 2002 10 13580 KV INA COLONY DELHI   9718917017  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 5 Number, Hockey Shoes- 5 Number,
8 Hockey U-19 - 19 - Girls MEENU RAGHUVIR SINGH 01 Jan 2001 12 12144 KV INA COLONY DELHI   8285170277  Blazer- 34 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 5 Number, Hockey Shoes- 5 Number,
9 Hockey U-19 - 19 - Girls VARTIKA RAWAT  JAIMAL SINGH RAWAT 23 May 2000 12 15694 KV INA COLONY DELHI   9968290587  Blazer- 34 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 5 Number, Hockey Shoes- 5 Number,
10 Hockey U-19 - 19 - Girls ROSHNI PANDEY AWDESH KUMAR PANDEY 04 May 2004 14322 KV INA COLONY DELHI   9871321477  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
11 Hockey U-19 - 19 - Girls RIYA SHARMA SURAJ PRAKASH SHARMA 29 Jan 2002 11 22487 KV KESHAVPURAM DELHI   8810350767  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
12 Hockey U-19 - 19 - Girls SHWETA BHATI RAMBIR BHATI 14 Nov 2000 12 21100 KV KESHAVPURAM DELHI   9818544570  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
13 Hockey U-19 - 19 - Girls SHUBHAM RANBIR SINGH  17 Jan 2001 12 23546 KV KESHAVPURAM DELHI   7011829612  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
14 Hockey U-19 - 19 - Girls NISHA RAVINDER SINGH 30 Nov 2002 2426 KV NFC VIGYAN VIHAR DELHI   8383829516  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
15 Hockey U-19 - 19 - Girls JAYA SINGH AJAY KUMAR SINGH 15 Jan 2002 12 36621 KV NO.1 DELHI CANTT DELHI   8800133710  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
16 Hockey U-19 - 19 - Girls AISHWARYA GAUTAM  KHUSHI RAM GAUTAM  19 Oct 2001 11 10621 AFS BAREILLY  LUCKNOW   992738704  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
17 Hockey U-19 - 19 - Girls SNEHA SINGH MEHRA KHARAK SINGH MEHRA  19 Aug 2004 1807 IVRI BAREILLY LUCKNOW   9411008378  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
18 Hockey U-19 - 19 - Girls NIDHI KUMARI GOPAL SINGH 19 Jan 2004 2633/2009 BAILEY ROAD PATNA PATNA   06122295595  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
1 Hockey U-19 - 19 - Boys AFRIDI HASHMI  SARFUDDIN HASHMI 25 Aug 2000 11 14440 NO.1, NEEMUCH BHOPAL NA  9993128996  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Hockey Shoes- 8 Number,
2 Hockey U-19 - 19 - Boys JAGANDEEP SUKHWINDER RAJ 21 Dec 2003 10 6215 NANGAL BHUR CHANDIGARH   8317088055  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
3 Hockey U-19 - 19 - Boys SUHAIL HUSSAIN MAINUDDIN HUSSAIN 11 Jan 2004 190747 NO. 1 BHATINDA CANTT CHANDIGARH   8104597997  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 42 Inch, T Shirt & Shorts- 42 Inch, Shoes- 11 Number, Hockey Shoes- 11 Number,
4 Hockey U-19 - 19 - Boys BIRBAL HANS NICHHATAR PAL 18 Jul 2002 11 18910 NO. 1, JALANDHAR CANTT. CHANDIGARH   8317088055  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
5 Hockey U-19 - 19 - Boys SHIVAM BHAKRI SURESH KUMAR 09 Oct 2000 12 18020 NO. 1, JALANDHAR CANTT. CHANDIGARH   8317088055  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
6 Hockey U-19 - 19 - Boys GAUTAM KUMAR L. R. YADAV 14 Jan 2002 11 3067 NO. 1, RCF, HUSSAINPUR CHANDIGARH   7837686980  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 8 Number, Hockey Shoes- 8 Number,
7 Hockey U-19 - 19 - Boys TARUSH KUMAR SINGH SUNIL KUMAR 30 Mar 2000 11 3105 NO. 1, RCF, HUSSAINPUR CHANDIGARH   8427918803  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 8 Number, Hockey Shoes- 8 Number,
8 Hockey U-19 - 19 - Boys SARABJEET SINGH KULDIP SINGH 08 Jan 2001 11 11926 NO. 2, JALANDHAR CANTT. CHANDIGARH   8317088055  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
9 Hockey U-19 - 19 - Boys NITISH BAWA PAWAN BAWA 26 Apr 2002 12 12844 NO. 2, JALANDHAR CANTT. CHANDIGARH   8317088055  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 5 Number, Hockey Shoes- 5 Number,
10 Hockey U-19 - 19 - Boys ARVINDER SINGH BHATOA RAVINDER SINGH 10 Jul 2003 12934 NO. 2, JALANDHAR CANTT. CHANDIGARH   8317088055  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 8 Number, Hockey Shoes- 8 Number,
11 Hockey U-19 - 19 - Boys BHUPINDER SINGH PALWINDER SINGH 03 May 2002 11 221 NO. 2, RCF, HUSSAINPUR CHANDIGARH   7837686980  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 42 Inch, T Shirt & Shorts- 42 Inch, Shoes- 9 Number, Hockey Shoes- 9 Number,
12 Hockey U-19 - 19 - Boys RAHUL SINGH YADAV  RAMCHANDRA SINGH YADAV 15 Jul 2002 11 1234 NO.1 PATIALA CHANDIGARH   9041105193  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
13 Hockey U-19 - 19 - Boys RITIK MALIK MR.PRMOD MALIK 10 Nov 2001 10 1433 KV AGCR COLONY DELHI   7065390891  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 9 Number, Hockey Shoes- 9 Number,
14 Hockey U-19 - 19 - Boys YOGEMBER MR.RAVINDER 03 Nov 2002 10 1623 KV AGCR COLONY DELHI   8076561698  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 8 Number, Hockey Shoes- 8 Number,
15 Hockey U-19 - 19 - Boys TUSHAR MR.DARSHAN LAL 08 Jan 2003 10 3447 KV AGCR COLONY DELHI   9999291215  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 9 Number, Hockey Shoes- 9 Number,
16 Hockey U-19 - 19 - Boys SUMIT KUMAR  NAND KISHOR 23 Feb 2001 11 7602 KV PITAMPURA DELHI   8447771885  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 9 Number, Hockey Shoes- 9 Number,
17 Hockey U-19 - 19 - Boys NAVJOT SINGH BALBINDER G. RANDHAWA 05 Dec 2000 12 22436 BEG, PUNE MUMBAI   9049552545  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 9 Number, Hockey Shoes- 9 Number,
18 Hockey U-19 - 19 - Boys STEPHEN SWAMY RAKESH SWAMY 26 Jan 2003 23485 BEG, PUNE MUMBAI   7262976867  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 9 Number, Hockey Shoes- 9 Number,


Standby Student's List of HOCKEY
S#   Event Name Student NameFather's NameDOBClassAdmission NoKVRegionPassport No. Phone No. Kit Details
1 Hockey U-14 - 14 - Girls AARADHYA GUNAVAT VISHRAM MEENA 28 Mar 2005 20548 NO.1 JAIPUR JAIPUR   9414434445  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 8 Number, Hockey Shoes- 8 Number,
2 Hockey U-14 - 14 - Girls ZAINAB ALI SYED UROOJ ALI 16 Jan 2006 19324 NO.1 JAIPUR JAIPUR   9314502667  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
3 Hockey U-14 - 14 - Girls P.PREETHI  PALANI 02 Jan 2007 4155 KV NO.2 KALPAKKAM  CHENNAI nil  919944864515  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
4 Hockey U-14 - 14 - Girls M. NIKITHA M. BANNARAM 09 Feb 2005 11201 KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 UPPAL HYDERABAD   9000526373  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 8 Number, Hockey Shoes- 8 Number,
5 Hockey U-14 - 14 - Girls ANSHIKA PRADEEP KR JHA 01 Mar 2006 21688 KV KESHAVPURAM DELHI   8377839426  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
6 Hockey U-14 - 14 - Girls SHIVANI GAUTAM VED PRAKASH 20 Oct 2006 2084 KV IVRI BAREILLY LUCKNOW   9759568905  Blazer- 32 Inch, Track Suit- 32 Inch, T Shirt & Shorts- 32 Inch, Shoes- 4 Number, Hockey Shoes- 4 Number,
7 Hockey U-14 - 14 - Girls B. KAVITHA B. KASAIAH 15 Feb 2006 11216 KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 UPPAL HYDERABAD   851980656  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
8 Hockey U-14 - 14 - Girls ANAMIKA SHARMA HARISH SHARMA 23 Jan 2006 19990 NO.1 JAIPUR JAIPUR   8290015518  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
1 Hockey U-19 - 19 - Girls SANIA KHATOON MD.SOHARAB KHAN 08 Apr 2003 10 9153 NO.4 BATHINDA CHANDIGARH   8146564807  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
2 Hockey U-19 - 19 - Girls DEEPALI KUMARI SURESH KUMAR MALAKAR 15 Feb 2003 10 2469/2009 BAILEY ROAD PATNA PATNA   9470048881  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 7 Number, Hockey Shoes- 7 Number,
3 Hockey U-19 - 19 - Girls SAZIYA AKHTAR ALI  10 Dec 2004 2070 IVRI BAREILLY LUCKNOW   8958517603  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
4 Hockey U-19 - 19 - Girls MENKA KUMARI KARNDEO PRADHAN 20 Apr 2005 619 SIMDEGA RANCHI   9973684613  Blazer- 34 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 5 Number, Hockey Shoes- 5 Number,
5 Hockey U-19 - 19 - Girls ROHINI DEEP CHAND SINGH 03 Aug 2003 10 3856 NO. 1 RCF HUSSAINPUR CHANDIGARH   9417029717  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 34 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
6 Hockey U-19 - 19 - Girls LAXMI KUMARI SINGH RANJAY KUMAR SINGH 30 Sep 2003 10 26/2009 DANAPUR CANTT PATNA PATNA   9852234014  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
7 Hockey U-19 - 19 - Girls ISHIKA KUMARI KUSHWAHA  SHRI KANT 14 Oct 2002 10 011533 AFS BAREILLY  LUCKNOW   9012040167  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
8 Hockey U-19 - 19 - Girls KHUSHI BELE  CHHANNU LAL BELE 15 Aug 2002 12 12668 K V NO.1,NEEMUCH BHOPAL nil  9407442939  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
1 Hockey U-19 - 19 - Boys HARSH TEWATIA SAHAB SINGH 19 Mar 2003 11 13296 NO.1 FARIDABAD GURGAON   9555480495  Blazer- 34 Inch, Track Suit- 34 Inch, T Shirt & Shorts- 32 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
2 Hockey U-19 - 19 - Boys VISHAD JAIN MR PADAM JAIN 07 Jan 2001 12 5309 OF KATNI JABALPUR   7879028427  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 10 Number, Hockey Shoes- 10 Number,
3 Hockey U-19 - 19 - Boys ASHU PAL LATE- SHANAKAR PAL 05 Aug 2001 12 12763 BHU FS VARANASI VARANASI   7499213667  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 38 Inch, Shoes- 8 Number, Hockey Shoes- 8 Number,
4 Hockey U-19 - 19 - Boys RAUNAK VERMA  H P VERMA  22 Apr 2004 10376 NO.1 AMRAPUR KANPUR LUCKNOW   9307669533  Blazer- 38 Inch, Track Suit- 38 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 8 Number, Hockey Shoes- 8 Number,
5 Hockey U-19 - 19 - Boys DANISH MONIR ALAM 16 Oct 2001 11 9390 NO. 2 FARIDABAD GURGAON   9891831864  Blazer- 42 Inch, Track Suit- 42 Inch, T Shirt & Shorts- 42 Inch, Shoes- 10 Number, Hockey Shoes- 10 Number,
6 Hockey U-19 - 19 - Boys KUNAL KOUNDAL BHOJ RAJ KOUNDAL 19 Feb 2005 2045 NO.2 KOTA JAIPUR   9460452525  Blazer- 36 Inch, Track Suit- 36 Inch, T Shirt & Shorts- 36 Inch, Shoes- 6 Number, Hockey Shoes- 6 Number,
7 Hockey U-19 - 19 - Boys IRSHAD ALAM ANWARUL HAQUE 25 Apr 2002 12 14958 NRC NASIK MUMBAI   9156897965  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 10 Number, Hockey Shoes- 10 Number,
8 Hockey U-19 - 19 - Boys HARSHDEEP SINGH AMARJEET SINGH  23 Jun 2001 11 11067 AFS BAREILLY  LUCKNOW   9756947146  Blazer- 40 Inch, Track Suit- 40 Inch, T Shirt & Shorts- 40 Inch, Shoes- 9 Number, Hockey Shoes- 9 Number,